Ante o anuncio do Concello de Ourense de abandonar o programa VioGen

Un goberno irresponsábel que atenta contra os dereitos das mulleres

A Coordenadora Local de Ourense da Marcha Mundial das Mulleres quere denunciar as políticas do goberno bipartito PP+DO en relación ás mulleres e os nosos dereitos.

En primeiro lugar queremos manifestar que as deficiencias nos servizos públicos do Concello de Ourense destinados ás mulleres non son algo novo senón que veñen xa do mandato anterior con goberno en solitario do PP. O problema vese agora porque a institución esta en mans dun Alcalde misóxino e irresponsábel como Gonzálo Jácome esta executando a demolición programada por Jesús Vázquez.

Primeiro sufrimos o intento de demolición da propia Concellería de Igualdade, hoxe baleirada de contido e inexistente na práctica pois vemos como as decisións das políticas de igualdade se toman dende Alcaldia.

E agora anunciase a retirada do Concello de Ourense do programa VioGen para protección de mulleres que sufren violencia machista dende o que se atenden neste momento a 31 mulleres, para ás 24h rectificar amosando a absoluta improvisación nas políticas municipais e unha grave irresponsabilidade coa vida destas mulleres.

A Lei Orgánica 1/2004 de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Género, sinala “”O Goberno, con fin de facer máis efectiva a protección das víctimas, promoverá as actuacións necesarias para que as Policías Locais, no marco da súa colaboración coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, cooperen en asegurar o cumplimiento das medidas acordadas polos órganos xudiciaies cando estas sexan algunhas das previstas na presente lei”” indicando a imprescindíbel coordenación das administracións públicas na atención e protección das mulleres.

Mas o problema non se resolve só dando marcha atrás ao anuncio que este martes facía o alcalde de Ourense sen atender ao conxunto de problemáticas que hai hoxe no Concello de Ourense en relación ás políticas de igualdade.

Ante esta situación queremos facer as seguintes consideracións:

– É unha obriga da administración local colaborar para a protección das víctimas de violencia machista, tal e como recolle a A Lei Orgánica 1/2004 de 28 de decembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Género.

– Este anuncio é un paso máis no desmantelamento das políticas de igualdade no Concello de Ourense que se iniciaron no pasado mandato.

– Esta demolición dos servizos inclúe deixar morrer programas e servizos aos que se retiran recursos materiais e humanos para o seu correcto funcionamento.

– Temos o CIMM nunha situación de precariedade de recursos e persoal que esta facendo que non se poda atender a todas as mulleres que o solicitan.

– Non existen informes recomendando o abandono do programa VioGen pero si os hai reclamando máis recursos para a atención das mulleres que sufren violencia machista e que son ignorados antes polo goberno do PP e agora polo bipartito PP+DO.

– Unha unidade que chegou a ter 5 policías sufriu recortes chegando a atender un só policía a 52 mulleres provocando isto a imposibilidade de que o servizo poda ser prestado.

– Hoxe en día hai un só axente atendendo a 31 mulleres.

– A imposibilidade de levar adiante as medidas de protección provocan que se derive fóra do Concello de Ourense a atención a estas mulleres.

– De non aumentarse os recursos materiais e humanos destinados á unidade de VioGen seguirá sen existir un servizo de calidade para atender ás mulleres.

– As mulleres, nomeadamente as que sufriron ou sofren violencia machista, son as usuarias máis habituais dos servizos sociais, é imprescindíbel a implicación das concellalías de Educación, Saúde e Servizos Sociais pola importancia da educación para a súa erradicación, a importancia de fomentar hábitos saludables e de autocoidado.

A responsabilidade de pór solución a estes problemas é do goberno da Cidade de Ourense e por iso reclamamos do mesmo:

– Unha rectificación pública do goberno sobre o anuncio de abandono do programa VioGen por parte do Concello de Ourense.

– Dotar á unidade do VioGen de axentes suficientes para revertir o desmantelamento sufrido nestes anos.

– Un aumento do orzamento do CIMM que permita aumentar o personal e os recursos destinados á atención, prevención e acompañamento de mulleres que sufren violencia machista asi como do conxunto de servizos destinados ás mulleres.

– A implicación transversal e coordinada por parte de concellarías como sanidade, educación e benestar social na loita contra a violencia contra as mulleres e as súas crianzas.

Non nos sirven as rectificacións en prensa do mesmo que provocou a alarma social, queremos un posicionamento claro do goberno da cidade en relación á continuidade do programa Viogen e do aumento de recursos destinados a este.

Ademáis no día de hoxe rexistramos varios escritos dirixidos aos grupos políticos que forman a corporación municipal, ao goberno e á Xunta de Galicia e o Ministerio de Presidencia e Igualdade do Estado para que as administracións que deben colaborar na protección da vida das mulleres que sufren violencia machist anon permanezan ao marxe das políticas irresponsábeis do Concello de Ourense.

Anunciamos tamén a mobilización do venres 18 ás 19h na Praza Maior convocada polos colectivos feministas de Ourense (Marcha Mundial das Mulleres, As do 8 e Foro Falando Nós) denunciando a improvisación e o desleixo das políticas de igualdad no Concello de Ourense.

17 de outubro

Un goberno que improvisa e pretende desvincularse aínda máis da protección das mulleres que sufren violencia machista. 🛑

En 48h o Alcalde de Ourense ven decidir abandonar o programa VioGen de protección ás mulleres que sufren violencia machista, non facelo e agora incorporar o único axente da policía local que traballa nel na unidade da policía nacional, mellorando as condicións do axente e das mulleres atendidas pero DESVINCULANDO aínda máis ao Concello de Ourense das súas obrigas de colaborar e destinar recursos para a protección das mulleres. Esta nova proposta significa que o Concello atenderá menos casos e que manterá o desmantelamento continuo ao que se viu sometida a unidade de VioGen en contra do que ten obriga de facer: aumentar os recursos materiais e humanos da unidade para garantir a atención de máis mulleres.

[ Ourense ] O feminismo de Ourense responde ás medidas do goberno PP+DO de desmantelamento da igualdade. Queremos servizos públicos que garantan a atención das mulleres! Sen recursos non hai igualdade!

#feminismoParaVivir #LoitaFeminista #FronteAoDesmantelamento #Ourense

[ Ourense ] O desmantelamento da igualdade en Ourense non é cousa dun día, levamos anos mobilizándonos contra as políticas reaccionarias do PP local ás que se ven de sumar DO a través dun alcalde irresponsábel e cobarde que tras anunciar o abandono municipal do protocolo VioGen fala de recuar culpando á xefa de policía cando o Alcalde é a máxima autoridade municipal. Daremos resposta nas rúas e tamén nos dirixiremos ás administracións para frear a decisión mas non só. Levamos anos de desleixo na participación do Concello no protocolo VioGen, sen efectivos e se recursos para levar adiante as tarefas necesarias das mulleres que poñen as súas vidas nas mans deste servizo.

#NenUnPasoAtrás #OurenseFeminista #ContraODesmantelamentoAcción

Día de Acción Global por un Aborto Legal e Seguro

O 28 de setembro é o Día de Acción Global polo acceso ao aborto legal e seguro. Dende a Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres reivindicamos a necesidade de facer efectivo o dereito conquistado polo movemento feminista no ano 2010 a través da lei de interrupción voluntario do embarazo.

Coa posterior modificación do Partido Popular en 2015 hoxe as mulleres de 16 e 17 anos ven privada a súa capacidade decisión sobre os seus corpos pois deben conseguir un permiso paterno (ou xudicial) para interrumpir un embarazo. Reiteramos que estas mulleres, que poden decidir libremente sobre todos os aspectos das súa vida deben ter dereito a decidir sobre a súa maternidade. A derrogación da modificación da lei de 2010 debe ser inmediata por parte do novo goberno do estado.

Para alén diso a sanidade pública galega, amparada na incompleta lei do 2010, esta a financiar abortos en clínicas privadas debido a casos de obxección de conciencia do persoal sanitario. En casos de interrupcións voluntarios de embarazos de máis de 9 semanas no que a motivación é a saúde psicolóxica da muller a sanidada pública non é quen de garantir a realización da intervención e acaba financiando a mesma en centros privados. Así dende Ourense e Lugo as mulleres teñen que desprazarse fóra da provincia. En casos nos que se superan as 14 semanas os desprazamentos son mesmo fóra da Galiza, coa dificuldade engadida que ten o desprazamento a tantos kilómetros para unha intervención médica. Esiximos que o SERGAS garanta a IVE libre e todos os casos médicos que a lei permite. 

Así o dereito ao aborto seguro e na sanidade pública aínda é hoxe unha conquista pendente no noso país. Cómpre mudar a lexislación para que o personal sanitario non poda negarse a facer unha intervención legal e impedir asi que a IVE se convirta nun negocio máis para as clínicas privadas, financiado co diñeiro de todas, incrementando o gasto que implicaría unha intervención no centro máis próximo ao lugar de residencia da muller. 

Dende a Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres reivindicamos a necesidade de facer efectivo o dereito conquistado polo movemento feminista no ano 2010 a través da lei de interrupción voluntario do embarazo tamén garantindo medios para que exista educación afectivo sexual nas escolas, acceso a anticonceptivos nos centros quérote e recursos e programas sobre reproducción nas institucións locais como os CIMM, co fin de colocar todas as ferramentas ao dispor das mulleres que permitan reducir as IVE, e en todo caso, garantilas na sanidade pública.

 En sororidade feminista. 

Acción de rúa feita polas compañeiras da Coordenadora Local da Coruña.

1441 sinaturas contra a violencia no Punto de Encontro de Ourense

No día de hoxe rexistramos 1441 sinaturas para demandar da Xunta de Galiza a supervisión do servizo do Punto de Encontro Familiar de Ourense.

Activistas da Marcha Mundial das Mulleres e compañeiras do feminismo ourensán achegámonos hoxe á Delegación Territorial de Ourense (Av Habana) para cursar o rexistro de dous escritos coas 1441 sinaturas recollidas durante o último mes para solicitar unha revisión da atención no Punto de Encontro Familiar de Ourense.

Un rexistro foi para solicitar unha petición de reunión con María José Fernández Laso, Xefa Territorial en Ourense, para trasladarlle as nosas reivindicacións. Se en 15 días non obtemos resposta iniciaremos unha nova fase da campaña cun aumento da mobilización social para ser escoitadas.

O outro rexistro foi dirixido á Consellería de Políticas Sociais da Xunta de Galiza para trasladar as sinaturas e a petición de revisión do Punto de Encontro Familiar.

Nos próximos días informaremos de máis accións en torno a esta campaña
En sororidade feminista.

Web da campaña: http://feminismo.info/puntoencontro

Programa de radio sobre a campaña: https://radioliverdade.wordpress.com/…/fala-a-marcha-mundi…/

Contra o bloqueo de Venezuela

A coordenadora galega da Marcha Mundial das Mulleres apoia a campaña de Mar de Lumes contra o Bloqueo de venezuela no que se denuncian as manobras do imperialismo para afogar ao pobo e ao goberno. Queremos pobos e vidas libres da tiranía do capitalismo!

📣🇻🇪 Como organización que defende a soberanía dos pobos e denuncia as prácticas e estruturas imperialistas, apoiamos a campaña internacional #NoMoreTrump e promovemos o “Manifesto galego contra o bloqueo e as sancións a Venezuela”.

📝 Calquer colectivo do país pode aderise ao mesmo nesta ligazón: https://mardelumes.org/manfiesto-galego-contra-bloqueo-sancions-venezuela/

📸 Ademais, calquera persoa pode apoiar a campaña facendo unha foto co cartaz solidario e enviándonola ou subíndoa directamente ás redes coas etiquetas #GalizaConVenezuela e #NoMoreTrump

⬇️ Pódese descargar o cartaz en pdf aquí: https://drive.google.com/file/d/1-_1paedKkCXOQIthMXtZuNveUp-CZIAk/view

A seguir reproducimos o texto íntegro do manifesto.

:Manifesto galego contra o bloqueo e as sancións a Venezuela:

Desde a Galiza, as organizacións abaixo asinantes queremos facer pública a nosa solidariedade co pobo de Venezuela ante o recrudecemento das sancións económicas e do bloqueo imposto polos EUA. Estas medidas, encadradas na agresiva política inxerencista liderada por Trump, pretenden por todos os medios afogar a economía do país, perxudicando directamente a poboación para, a costa do seu sufrimento, tentar forzar un cambio político afín aos intereses imperiais.

A ofensiva iniciada xa no final da era Obama, cando declarou Venezuela como unha “ameaza inusual e extraordinaria” á seguridade nacional dos EUA, viu agora multiplicada a súa virulencia baixo o actual mandato de Donald Trump, que xunto ás ameazas cada vez menos veladas de ataque militar directo, traballa activamente para privar a poboación dos recursos e insumos necesarios para se desenvolver con normalidade.

Os mesmos que din preocuparse polo pobo venezolano son os que coas súas sancións dificultan o seu acceso a bens básicos como alimentación ou medicinas. Din querer un futuro mellor para Venezuela, pero son os que bloquean os activos venezolanos no exterior e rouban as súas reservas, os que dificultan ao máximo a saída das súas exportacións e o acceso aos mercados internacionais, mesmo presionando e ameazando calquer país que pretanda manter relacións normalizadas co país bolivariano.

Todos estes ataques contan coa vergoñenta complicidade da dereita opositora, que fala de paz, democracia e mesmo de “axuda humanitaria” mentres alenta activamente a agudización da crise e dos padecimentos do pobo que di representar.

Frente a esta guerra económica, o heroico pobo venezolano segue a resistir sen ceder á chantaxe e a organizarse para paliar os efectos das agresións, defendendo o respeito á súa vontade e plena soberanía nacional.

Por todo isto, é o noso deber reafirmar a solidariedade activa con ese digno pobo e o rumo que escolleu para o seu país. Por tanto, esiximos o fin inmediato do bloqueo e de todas as sancións, ameazas, inxerencias e presións externas, para que Venezuela poda desenvolverse libremente cara a un horizonte de paz, democracia e xustiza social.

8 de xullo. Lembramos a Socorro Pérez

Hoxe é 8 de xullo, e como cada día 8 dende o 8 de marzo, penduramos unha faixa en Ourense reclamando que se investigue o asasinato de Socorro Pérez, porque temos dereito a saber que pasou e a que se faga xustiza! Desta volta o lugar escollido foi o Parque do Posío. Non paremos ate que se faga xustiza coa nosa veciña! 

#QueremosXustiza#QueremosQueSeInvestigue#QuenAsasinouAsocorroPérez

8 de xuño. Lembramos a Socorro Pérez

Como cada 8 de mes dende este 8 de marzo penduramos unha faixa en Ourense lembrando que nada se sabe do asasinato de Socorro Pérez. Este maio fixo 4 anos do seu asasinato que hoxe esta ainda sen resolver. Queremos que se investigue, queremos xustiza para Socorro e para todas nós. Por ela, por todas, cada 8 lembraremos que asasinarnos non pode quedar impune!

YouTube
YouTube
Instagram
Telegram