Solidariedade con Palestina!

Despois de máis dunha semana ininterrompida de ataques sionistas contra o pobo palestino, solidarizámonos saíndo ás rúas en Galiza.

A causa palestina foi sempre referente internacional de resistencia para todos os pobos do mundo, non podemos ficar caladas ante a barbarie do estado sionista de Israel.

Nós con Palestina porque non pode haber paz sen a súa liberdade!

+ INFO:

https://marchemondiale.org/index.php/2021/05/11/apoyo-marcha-mundial-mujeres-pueblo-palestino/?lang=es

Queixa á Valedora do Pobo sobre “xestación por substitución”

Dende PETRA e a Marcha Mundial das Mulleres iniciamos unha campaña para denunciar ante a Valedora do Pobo o recoñecemento dos ventres de alugueiro que se fai baixo o eufeminismo de “xestación por substitución” no formulario da Seguridade Social no que se solicitan os permisos maternos/paternos por nacemento.

Con esta acción queremos denunciar que se normalice unha práctica ilegal por vías indirectas recoñecendo dereitos a través de formularios oficiais que non se ciñen á legalidade vixente. A nosa demanda é que se retire dos formularios a casilla que permite este recoñecemento ao permiso de maternidade/paternidade, que só contribúe ao blanqueamiento ético da trata de seres humanos.

Para sumarte a esta acción comparte e envía o texto a valedor@valedordopobo.gal

TEXTO DA QUEIXA

Eu _______________________________ con DNI __________ e domicilio en ____________________________________ solicito a intervención da Valedora do Pobo ante a Administración da Seguridade Social por recoñecer de maneira encuberta, no formulario de solicitude do permiso de maternidade e paternidade, o nacemento por ventre de alugueiro ou “maternidade subrogada”, baixo o eufemismo “xestación por substitución”.

No devandito formulario, achegado na presente queixa, inclúese a casilla de “xestación por substitución” no epígrafe 2, xunto á casilla de nacemento, e en epígrafes posteriores, quedando así normalizada e branqueada unha práctica prohibida no noso país. Desta maneira, mediante un acto administrativo por parte da Seguridade Social recoñécese e estende o dereito a un permiso de maternidade e paternidade retribuído con fondos públicos a persoas que cometeron un acto ilegal, conscientes ademais diso. Engadir a opción “xestación por substitución” neste formulario equivale a asimilala como alternativa perfectamente lexítima para calquera que se descargue e encha esta solicitude de agora en adiante, e para estas mesmas persoas que despois de recorrer a artimañas legais para rexistrar a bebés nados por ventre de alugueiro, ven como á fin e ao cabo, a Seguridade Social recoñécelles o dereito a este permiso retribuído.

É por isto que solicito que se retire dos formularios a casilla que permite este recoñecemento ao permiso de maternidade/paternidade, que só contribúe ao blanqueamiento ético da trata de seres humanos. A mal chamada “xestación por substitución” ou “maternidade subrogada” implica a explotación reprodutiva de mulleres ás que se manipula con mala praxes psicolóxicas para convencelas de que as criaturas que xestan non son súas porque o óvulo é doutra, para forzalas a ” desapegarse emocionalmente”, coma se isto fose posible e non as prexudicase a elas e ás súas criaturas. Implica tamén a separación violenta destes bebés das súas nais nada máis nacer, a maioría mediante cesárea, para ser entregados a persoas que cren que porque levan a súa carga xenética, (e tampouco sempre é así), e porque pagan por iso, teñen dereito a consideralos os seus fillos e fillas por encima do da nai xestante; persoas que, ademais, non pasan por ningunha avaliación antes de que esas criaturas, coas que non hai ningún vínculo emocional previo, tan só un desexo, sexanlles entregadas. As clínicas e as persoas que obteñen beneficios millonarios dedicándose a explotar mulleres e bebés como produtos de mercado, menten e manipulan a estas mulleres e aos seus potenciais clientes, vendéndolles a idea de que o útero dunha muller, a falta dun útero artificial, é un órgano independente do resto do corpo, coma se só fose un forno para crear bebés para calquera que poña o seu embrión alí. Estas campañas de márketing fraudulentas por parte destas clínicas son a clave para branquear e aceptar como válida a substracción de recén nados ás súas nais no imaxinario común, pechando os ollos á realidade de que somos mamíferas, e non ovíparas, por tanto o proceso de xestar, parir e aleitar é o que define á nai biolóxica como tal. O empeño en anular este feito, de maneira cruel e inútil, supón provocar unha ferida primal a estas criaturas ao separalas da súa nai, e a estas, ao non volver ver á súa cría. Trátase pois, de adopcións de deseño: persoas planificadas e deseñadas en laboratorio para ser adoptadas por encargo.

Considero que as autoridades políticas e xurídicas deste país están a permitir, facilitando e contribuíndo á normalización desta práctica ao non impedir o rexistro destes bebés no Rexistro Civil, e ao non perseguir nin penalizar legalmente estes actos, sexa ás axencias, sexa a quen contrata os seus servizos. Recoñecer o dereito a un permiso de maternidade/paternidade retribuído con fondos públicos a persoas que recorreron á explotación reprodutiva dos corpos das mulleres, levándose aos bebés desas nais xestantes, equivale a lexitimar estes feitos baixo a escusa de “protección do menor”, menor cuxos dereitos humanos non se tiveron en conta previamente, debido a que se segue permitindo a súa filiación e aceptando as sentenzas xudiciais de países onde se acepta como válida a renuncia dunha muller, que foi manipulada psicolóxicamente para vender ao seu bebé, a facerse cargo do seu fillo/a, e, por tanto, non se pon fin de facto a esta práctica, pois as trabas burocráticas necesarias para que pareza que se fai algo por evitalo en realidade só contribúen á romantización de historias de maternidades e paternidades de “pais comitentes ou de intención” que teñen que salvar obstáculos pero que culminan no éxito, e co premio dun permiso por nacemento retribuído con fondos públicos por parte da Seguridade Social, usando o mesmo formulario que o resto de nais e pais que non recorreron a estas prácticas, poñendo ao mesmo nivel ético e legal todos os nacementos.

Dado que esta práctica segue adiante, polo exposto anteriormente, e estas criaturas necesitan un coidador ou coidadora, sei que se argumentará que unha vez recoñecida a filiación no Rexistro Civil, pódese solicitar un permiso por nacemento, e é por isto que esixo que os trámites para a obtención deste permiso de maternidade/paternidade fáganse por outra vía, en todo caso sen o recoñecemento para recibir unha retribución por parte do estado, e non como opción neste formulario en cuestión, engadindo a casa de “xestación por substitución”, detrás da cal se esconde a vulneración de dereitos humanos fundamentais.

Solicito tamén ter coñecemento das accións que se levaron ata a data por parte das administracións públicas para perseguir e penalizar ás axencias, clínicas e comerciais que venden os seus servizos de explotación reprodutiva en España, mediante campañas de publicidade en calquera medio, eventos comerciais, e tamén mediante as campañas de promoción encubertas orquestradas polos medios de comunicación que se posicionan a favor de trata de bebés exhibindo contidos onde tan só aparece a versión de quen se beneficia destas prácticas, ocultando calquera información sobre a realidade económica, política e social dos países onde se permite explotar a mulleres e substraer bebés, sobre como levan a cabo os partos, sobre os datos e feitos científicos relacionados coa psicoloxía e saúde perinatal, sobre as consecuencias a longo prazo para as persoas nadas por ventre de alugueiro e as nais que os xestaron e pariron, e sobre as clínicas que se lucran con mala praxe, manipulando as emocións de todas as persoas involucradas, incluídos os clientes, e vulnerando dereitos humanos fundamentais ao converter ás persoas en produtos de fábrica e comercialización.

17M / Día contra a LGBTIfobia

Neste 17 de maio, Día Internacional contra a LGBTIfobia desde a Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres reivindicamos o noso dereito a ser libres e a vivir en liberdade os nosos afectos e desexos.

Camiñamos cara unha sociedade na que todas sexamos libres.

TODOS OS DESEXOS, TODOS OS DEREITOS.

Coidados – SAF Galiza

Estas son as demandas das compañeiras da Plataforma Saf Galiza:

🛑 CESE DE TODOS OS DESPIDOS DE INMEDIATO.
READMISIÓN DE TODAS AS COMPAÑEIRAS DESPEDIDAS. NON SOBRA NINGUNHA E FALTAN MOITAS MÁIS.

🛑 INCREMENTO DE MEDIOS TÉCNICOS PARA ATENDER ÁS USUARIAS COMO SE MERECEN E FREAR AS LESIONES FÍSICAS QUE ESTAN DESTROZANDO A SÁUDE DAS TRABALLADORAS.
INCREMENTO DA PLANTILLA E EVITAR ROTACIÓNS QUE EMPEORAN A ESTABILIDADE EMOCIONAL DE MOITAS USUARIAS CON SERIOS PROBLEMAS.

🛑 CUMPRIMENTO ESCRUPULOSO DOS CONVENIOS DE ORIXEN, PORQUE NOS ESTAN ROUBANDO, OBLIGÁNDONOS A DENUNCIAR UNHA E OUTRA VEZ ESTES INCUMPRIMENTOS. MENTRES, ELES, XOGAN COS NOSOS CARTOS.
REMUNICIPALIZACIÓN DE TÓDOLOS SERVIZOS DO SAF EN GALICIA. A PRIVATIZACIÓN SÓ PROVOCA EMPEORAMENTO DO SERVIZO, INCREMENTO DE COSTOS PARA A CIDADANÍA E PEOR ATENCION ÁS USUARIAS.

🛑 VIXIANCIA ESTRICTA DAS EMPRESAS PRIVADAS QUE NESTES MOMENTOS ESTAN LEVANDO A CABO O SERVIZO, ATA A REMUNICIPALIZACION DO MESMO, PARA QUE CUMPLAN Ó PE DA LETRA AS CLÁUSULAS DA CONCESIÓN, QUE EN CASOS COMO O DE CHANTADA, SE ESTAN A INCUMPLIR, CO CONSEGUINTE PERXUICIO PARA TRABALLADORAS E PERSOAS DEPENDENTES.

🛑 PEDÍSMOLLES ÓS SINDICATOS E ÓS PARTIDOS POLÍTICOS RESPONSABLES QUE DENUNCIEN E VIXIEN DE CERCA ESTAS ACTIVIDADES, PORQUE OS PERXUDICADOS SOMOS TODAS, TRABALLADORAS E CIDADÁS, QUE ESTAN A PAGAR MÁIS, CUN PEOR SERVIZO.

🛑 ESTABILIDADE LABORAL. DENUNCIAMOS A EXPLOTACIÓN LABORAL CO ABUSO DE CONTRATACIÓN POR HORAS, CANDO A LEXISLACION EUROPEA E AS CLAUSULAS DA CONCESIÓN FALAN DA RESPONSABILIDADE SOCIAL DESTE TIPO DE CONCESIÓNS EN CANTO A ESTABILIDADE LABORAL, A IGUALDADE DE XENERO E RESPECTO CARA AS TRABALLADORAS DISCAPACITADAS, POLO QUE É NECESARIO LEXISLAR PARA ACABAR CON ESTE TIPO DE CONTRATACIÓNS, PERXUDICIAIS TAMEN PRA AS PERSOAS DEPENDENTES ANTE A EXCESIVA ROTACION DAS PROFESIONAIS. PROHIBIR CONTRATOS DE MENOS DE 25 HORAS.
O BENEFICIO NON PODE SER O QUE GUIE ESTA ACTIVIDADE TAN BÁSICA PARA AS NOSAS PERSOAS MAIORES, QUE SE MERECEN TODO O NOSO RESPECTO DESPOIS DE TODA UNHA VIDA DEDICADA A LEVANTAR O NOSO PAIS.

🛑 QUEREMOS AS EMPRESAS PRIVADAS LEXOS DOS SERVIZOS SOCIAIS BÁSICOS, E NON PODEMOS PERMITIRNOS TER REPRESENTANTES QUE VEXAN NORMAL CONVERTIR ESTA ACTIVIDADE NUN NEGOCIO. OS NOSOS MAIORES NON O MERECEN, NÓS TAMPOUCO O MERECEMOS, PAGAMOS IMPOSTOS PARA TER CALIDADE.

🛑 RECOÑECEMENTO DAS DOENZAS FRUTO DESTA ACTIVIDADE CON GRANDES DEPENDENTES COMO ENFERMEDADES PROFESIONAIS.

🛑 DETALLAR EN UNA LEY LAS LABORES EXCLUSIVAS Y NECESARIAS PARA LA ATENCION DE LOS DEPENDINTES, Y PROHIBIR TODO AQUEL TIPO DE TRABAJOS QUE NADA TIENEN QUE VER CON EL CUIDADO DE NUESTROS MAYORES.

🛑 LEXISLAR PARA PROHIBIR QUE AS EMPRESAS QUE INCUMPRIRON A LEI, TANTO NA APLICACION DOS CONVENIOS PRECEDENTES OU A LEXISLACIÓN SOBRE A SEGURIDADE E HIXIENO NO TRABALLO, OU O INCUMPLIMENTO DOS CONTRATOS ASINADOS, EN CONCESIÓNS ANTERIORES, NON POIDAN PRESENTARSE A NINGUNHA CONCESIÓN NO FUTURO.
ESPAZOS GRATUITOS PARA APARCAR OS VEHÍCULOS DAS TRABALLADORAS NOS LUGARES ONDE SEXA NECESARIO.

🛑 APLICACIÓN DE COEFICIENTES REDUTORES DA IDADE DE XUBILACION DADOS POLA NATURALEZA ESCEPCIONAL DO NOSO TRABALLO.
ORGANISMO OFICIAL DE DEFENSA DAS PERSOAS USUARIAS, QUE RECOLLA E RESOLVA AS QUEIXAS, DENUNCIAS, ETC., E QUE VELEL POLO BENESTAR DA MESMA.

🛑 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) AXEITADOS A CADA SITUACIÓN ESPECÍFICA.
NON CESAREMOS NA LOITA.

O SAF NON SE VENDE, O SAF DEFÉNDESE
http://www.galiciaconfidencial.com/…/163194-denuncian…

https://www.elprogreso.es/articulo/galicia/traballadoras-axuda-fogar-denuncian-despedimentos-concesionarias/202105141939351503010.html?fbclid=IwAR0ljnZB4tvdNif92DijEfGxrZEAcw6_RyfGJLNDchwFOYc4VfLg_OzblDw

https://www.europapress.es/…/noticia-trabajadoras-ayuda…

https://www.entrenosdigital.com/…/20210511130148011642…

https://www.lavanguardia.com/…/trabajadoras-ayuda-hogar…

https://www.20minutos.es/…/trabajadoras-de-ayuda-en…/…

Nakba 1973 – 2021

Máis un ano Palestina conmemora a #Nakba, a loita e a resistencia.

Hoxe máis que nunca estamos con elas. As mulleres gardan as chaves da súa casa porque teñen claro que prefiren morrer loitando que renunciar a volver á súa terra, á súa casa, e así llo ensinan ás súas crianzas, transmíteno de xeración en xeración.

Chaves vellas, que xa non abren as portas das súas casas porque foron derrubadas polos múltiples ataques sionistas, son o símbolo da súa resistencia.

+ INFO sobre a Nakba >> http://palestinalibre.org/articulo.php?a=72901http://palestinalibre.org/articulo.php?a=72899

Lavado de cara do sionismo >> http://palestinalibre.org/articulo.php?a=72895

Dereitos Laborais – Folga da limpeza

Son moitos os sectores en pé estes días en defensa dos dereitos das traballadoras, o da limpeza leva 4 días en folga na provincia da Coruña na negociación do convenio colectivo.

A loita pola dignidade dun sector feminizado que reclama que o seu traballo sexa recoñecido socialmente e que se respecte o dereito a ter unhas condicións laborais, salariais e sociais aos máis de 10.000 traballadores, dos que 8.000 son mulleres.

Dende a Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres queremos amosarlles a nosa sororidade e acompañalas na súa loita por un sector e un traballo IMPRESCINDÍBEL como poucos.

As empresas lucráronse en aumentarios beneficidos durante a pandemia a base de explotar ás traballadoras, é imprescindíbel loitar para que melloren as súas condicións de traballo e para dignificar un oficio fundamental para o desenvolvemento da vida.

O capitalismo en alianza estratéxica co patriarcado tira valor a todos os traballos de reproducción da vida facilitando asi a explotación das miles de mulleres que os realizan. Como feministas e como anticapitalistas temos que ser capaces de apoiar, acompañar e impulsar estas loitas xunto ás nosas compañeiras para colocar no centro do debate político o dereito das traballadoras.

https://youtu.be/tB92B53paos

Forza e adiante coa greve da limpeza!
Nen un paso atrás!

Coidados – Mobilizacións SAF

Desde a Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres queremos chamar a apoiar as mobilizacións do SAF en Chantada e Ourense de cara ao 22 e 29 de maio para denunciar os despedimentos, a precarización do servizo, o maltrato asistencial e o encarecemento do servizo en prol da súa privatización.

Con apoio da Plataforma Saf Galiza as compañeiras do SAF de Chantada e Ourense mobilízanse na defensa do servizo e das usuarias. Como feministas reivindicamos os coidados na centralidade da vida e non podemos ficar alleas aos intentos de privatización que precarizan ás traballadoras e perxudican ás usuarias empeorando a súa atención.

Desde a Marcha Mundial das Mulleres sumámonos a esta convocatoria e chamamos a secundar estas mobilizacións todas as que se convoquen dende o sector dos coidados para reforzar a loita das traballadoras asi como reivindicamos un Sistema Público de Coidados que garanta atención adecuada e empregos dignos para unha labor esencial para a reprodución e o coidado da vida.

Non podemos consentir que as corporacións e empresas capitalistas parasiten o sistema de coidados colocando o lucro por cima da vida das persoas que precisan atención. Estaremos en Chantada e Ourense man con man coas compañeiras construíndo unha vida máis vivíbel para todas.

Non á precaridade nos coidados!
Por un sistema público de coidados!
SEN COIDADOS NON HAI VIDA!

Maios Ourense 2021

Estamos de maios! E estamos de maios rebeldes porque o Concello de Ourense non os convoca maiss o pobo autoorganízase e toma as rúas!

As coplas feministas que non faltan á cita desde 2013

Nunha cara o feminismo, para vivir, para resistir, para construír, noutra o amarelo de #EmerxencialCulturaOurense para crear, para reivindicar, e na outra o negro do que imos saír mas nos que habitamos cun goberno que goberna contra todas. Porque os maios son festa, tradición e cultura mais tamén loita e reivindicación!

YouTube
YouTube
Instagram
Telegram