Manuela Iglesias Fernández asasinada na Pastoriza aos 79 anos de idade

Na Rigueira, no concello da Pastoriza, foi asasinada a última hora da tarde do sábado 25 de xaneiro Manuela Iglesias Fernández, de 79 anos, presuntamente polo seu marido, Hortensio Ónega, quen após o feminicidio suicidouse saltando pola xanela da casa.

Manuela Iglesias foi atopada no seu domicilio ao redor das 20,30 horas pola súa neta e a parella desta, e apresentaba un forte golpe na cabeza, ademais de varios cortes na cara e pescozo, e atopouse ademais un coitelo xunto ao corpo.

A muller convivía co seu marido na parroquia de Crecente, no concello da Pastoriza.

Info tirada de: https://www.nosdiario.gal/articulo/social/home-asasina-sua-muller-pastoriza/20200126100104090181.html

Convocatorias do feminismo galego seguindo o protocolo:

A Coruña, 20h no Obelisco

A Estrada, 20 :30h diante do Concello

A Guarda, 20:30h na Praza do reló

A Pastoriza, 20h na Praza do Concello

Allariz, 19.30h na Praza do Concello

As Pontes, 20.30h na Praza do Hospital

Betanzos, 20h, a carón do Palco da Música

Bueu, 20h diante do Concello

Celanova, 20h na Praza Maior.

Compostela, 20h na Praza 8 de Marzo

Ferrol, 20h na Praza Amada García (Edificio Xunta)

Lugo, 20h na Praza Maior diante do Concello

Miño , 20.30h na Praza do Parchís

Moaña, 20h na Praza do Concello

O Porriño, 20h na Praza do Concello

Ourense, 20h na Castañeira (Parque San Lázaro)

Ribadeo. 20.30 na Praza 8 marzo

Verín, 20h na Praza Maior

Ante o asasinato triple feminicidio en Valga de Sandra, María Elena e Alba

COORDENADORA GALEGA DA MARCHA MUNDIAL DAS MULLERES

Ante o asasinato triple feminicidio en Valga de Sandra, María Elena e Alba

A violencia machista golpeunos con dureza este luns ao coñecer o asasinato de Sandra, María Elena e Alba diante das crianzas de 4 e 7 anos de Sandra. O asasino José Luis Abet Lafuente, o seu ex-marido, disparoulle ás tres para logo entregarse á Garda Civil. Un episodio de violencia que nos conmociona e mobiliza para dar resposta en cada recuncho do país. Máis unha vez o feminismo galego é capaz de mobilizarse en case 40 localidades para rexeitar a violencia e reclamar medidas reais e efectivas na súa prevención e combate.

Mas precisamos desta mobilización durante todo o ano, precisamos construír dende o local ao nacional um feminismo forte que procure avances reais e medidas transformadores e non fique apenas en celebracións rutinarias ou meras medidas simbólicas. A axenda non pode tomar descanso no verán e voltar co ritmo da pugna polo poder nas institucións ou para servir de apoio a medidas que non se constatan como útiles ou que non se comprometen a revisar o que falla e pór recursos ao servizo desta causa.

Fronte a este crime machista temos que lembrar que dúas das asasinadas, María Elena e Alba, non aparecerán para o estado como víctimas de violencia machista, pois pese a que este ten suscrito o convenio de Estambul e colocado a vontade de trasladar o mesmo á lexislación no Pacto de Estado, nada diso foi efectivizado ate hoxe. Segue no papel. A lexislación na Galiza, por contra, si considera estes crimes como crimes machistas, e sitúanos en posicións avanzadas para reclamar dende a nosa acción melloras ao que xa temos cunha axenda propia que tensione ás nosas institucións e dote de recursos as ferramentas das que xa dispomos.

O tempo de pedir xestos rematou, é momento de conquistar realidades.

O tan reclamado Pacto de Estado asignaba este ano ao Concello de Valga 1766,48€ para a realización de reforzo dos servizos municipais, prevención, sensibilización, atención ás víctimas… unha cantidade de miseria que amosa a absoluta falta de compromiso dese documento co combate real da violencia machista. Estamos fartas de fotos e promesas, de accións cara á galería, de minutos de silencio, condenas enérxicas e iluminacións. Queremos e reclamamos medidas contundentes e reais, recursos e orzamentos que garantan que se pode avanzar na formación de todos os axentes que interveñen na educación, a sanidade e a prevención e atención das mulleres que sufren violencia machista.

Tres mulleres asasinadas, e a normalidade continúa tras colgar a pancarta ou realizar a declaración institucional de turno, mentres as aulas se baleiran de contidos de xénero e de metodoloxías pedagóxicas transformadoras, mentres a sanidade se recorta e a detección da violencia na mesma se imposibilita, mentres os puntos de encontro familiar se enchen de maltratadores visitan ás crianzas, os xulgados se ateigan de mulleres que deciden non facer efectiva a denuncia, se chegan a facela, as sentenzas deitan unha e outra vez custodias compartidas con agresores, as comisarías se baleiran de efectivos para vixiar as ordes de afastamento, os medios procuran o morbo nos feminicidios, as vítimas seguen cuestionadas, o machismo continúa ocupando o espazo público e se blanquea aos reaccionarios que combaten os avances do feminismo.

O tempo de pedir xestos rematou, é momento de conquistar realidades.

Estamos fartas de que se use o feminismo para dar cor á acción política sen que iso redunde en melloras ou avances reais. Estamos fartas da hipocresía da dereita que recorta leis e orzamentos ao tempo que di sumarse á repulsa da violencia. Sen recursos non hai combate da violencia. Sen educación en equidade e diversidade non hai combate da violencia.

Mas non son só as institucións as resposábeis, isto tamén é tarefa de todas. En ningún tema como neste o persoal é tan político. Temos que cuestionar os cimentos mesmos da nosa educación para construirnos como suxeitos nunha sociedade na que a vida, das mulleres e de todas, debe estar no centro. Porque estamos fartas de que non se aille aos agresores nos nosos entornos máis próximos, onde nace e se perpetúa a violencia. De que se reproduza a educación machista e a discriminación que marca a lume o noso rol social a través das familias. A sociedade non pode mirar para outro lado. Todas aquelas persoas que negan a violencia machista, ou ben que a xustifican negando que o único motivo dos asasinatos é o patriarcado, é cómplice de cada asasinato.

Estamos na rúa porque urxe considerar a violencia machista como problema social e político de extrema gravedade, pero para esixir cambios REAIS. Estes asasinatos non poden ser considerados como un máis dunha longa lista de feminicidios. Non podemos asumir a cotidianidade dos asasinatos machistas cando nos últimos cinco anos, máis de medio cento de galegas foron asasinadas por mor da violencia machista. Máis de 1000 no estado español.

Esiximos que a Lei Galega de violencia de xénero sexa efectiva, esiximos recursos e un compromiso de vontade real para acabar co terrorismo machista. Non queremos máis mulleres asasinadas. Non queremos pésames, non queremos minutos de silencio, non queremos loito. Queremos que non haxa ningunha muller máis asasinada.

Querémonos Libres! Querémonos Vivas!

E seguiremos en marcha, ata que todas sexamos libres!

Víctimas de feminicidio: diferenzas entre a lei galega e a estatal

⁉️ Diferenzas entre a Lei Estatal e a Lei galega // As tres mulleres asasinadas en Valga son Sandra, Alba e María Elena, dúas delas, sobra e cuñada do asasino non aparecerán no reconto estatal de vítimas de violencia machista pois este non recolle a familiares, víctimas indirectas ou mulleres sen relación afectiva co agresor. Dende 2015 si figuran as crianzas como víctimas mas o feminismo leva reclamando que tamén o fagan o resto de víctimas dende hai moito tempo.

⁉️ Diferenzas entre a Lei Estatal e a Lei galega // As tres mulleres asasinadas en Valga son Sandra, Alba e María Elena, dúas delas, sobra e cuñada do asasino non aparecerán no reconto estatal de vítimas de violencia machista pois este non recolle a familiares, víctimas indirectas ou mulleres sen relación afectiva co agresor. Dende 2015 si figuran as crianzas como víctimas mas o feminismo leva reclamando que tamén o fagan o resto de víctimas dende hai moito tempo.

➡️ LEI 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
“””Artigo 1.- Obxecto.
2. Para os efectos desta lei, enténdese por violencia de xénero calquera acto violento ou agresión, baseados nunha situación de desigualdade no marco dun sistema de relacións de dominación dos homes sobre as mulleres que teña ou poida ter como consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas de tales actos e a coacción ou privación arbitraria da liberdade, tanto se ocorren no ámbito público coma na vida familiar ou privada.”””

➡️Ley Orgánica 1/2004, de 28 de dicembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.
“””Artículo 1.
1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.”””

#QuerémonosVivas #FeminismoParaVivir #NenUNhaMenos #RecursosContraAviolencia #Valga #RespostaSocial #FeminismoGalego

// As tres mulleres asasinadas en Valga son Sandra, Alba e María Elena, dúas delas, sobra e cuñada do asasino non aparecerán no reconto estatal de vítimas de violencia machista pois este non recolle a familiares, víctimas indirectas ou mulleres sen relación afectiva co agresor. Dende 2015 si figuran as crianzas como víctimas mas o feminismo leva reclamando que tamén o fagan o resto de víctimas dende hai moito tempo.

➡️ LEI 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
“””Artigo 1.- Obxecto.
2. Para os efectos desta lei, enténdese por violencia de xénero calquera acto violento ou agresión, baseados nunha situación de desigualdade no marco dun sistema de relacións de dominación dos homes sobre as mulleres que teña ou poida ter como consecuencia un dano físico, sexual ou psicolóxico, incluídas as ameazas de tales actos e a coacción ou privación arbitraria da liberdade, tanto se ocorren no ámbito público coma na vida familiar ou privada.”””

➡️Ley Orgánica 1/2004, de 28 de dicembro, de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero.
“””Artículo 1.
1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.”””

#QuerémonosVivas #FeminismoParaVivir #NenUNhaMenos #RecursosContraAviolencia #Valga #RespostaSocial #FeminismoGalego

O pacto de Estado destinaba a Valga 1766,48€

[ Feminicidio en Valga ] 📢👎👎Abonda xa de reclamar medidas cosméticas contra a violencia machista, abonda de papeis mollados e promesas de transformación que non aparecen nen nos papeis. Abonda de espectáculo e políticas superficiais fronte á peor das consecuencias da violencia machista: o asasinato. Esta é a cantidade destinada este ano dende o Pacto de Estado a Valga: 🛑1766,48€ 🛑 para facer prevención, sensibilización, asistencia, acompañamento, formación… Sen RECURSOS non se frena a violencia!!!!

#MenosPactoseMáisRecursos #DaFicciónÁrealidade #MachismoMata #BastadeViolencia #Valga #Feminicidio

Triple feminicidio en Valga

🛑🛑 📢📢 54 CONVOCATORIAS /en Actualización
/ en repulsa do terríbel triple feminicidio de Valga. Que todas as rúas da galiza se enchan de feminismo nunha resposta á altura contra a violencia machista! 💪💪 💜💜

➡️➡️ Valga , 20:00ha Plazuela de Valga (O refaixo da Carolina)⬅️
➡️ Allariz, 20h na Praza do Concello
➡️ A Coruña, 20 horas, Obelisco
➡️ A Estrada, 20:30h diante do Concello
➡️ A Guarda, 20:30h Praza do “Relò”
➡️ Ames, Bertamiráns, 20h na Praza da Amaía
➡️ Ames, Milladoiro, 20h Paseo da Igualdade
➡️ A Rúa, 20h na Praza do Concello
➡️ As Pontes, 20h na Praça do Hospital
➡️ Betanzos, 20h a carón do Palco da Música
➡️ Bueu, 20h diante do Concello
➡️ Burela, 20.30h Praza da Mariña.
➡️ Brión, 20.30h diante Casa do Concello
➡️ Cabanas, 20h diante Casa do Concello.
➡️ Cambados, 20:30h, Praza “A Naiciña”
➡️ Cangas, 20h Praza de María Soliña
➡️ Carballo, 20h na Praza do Concello
➡️ Carnota, 20h na Praza de Abaixo
➡️ Cariño, 20h Casa do Concello
➡️ Cee, 20.30h Praza 8 de Marzo
➡️ Celanova, 20h Praza de Celanova
➡️ Chantada 20.30h na rúa Leonardo Rodríguez
➡️ Compostela, 20h Praza 8 de Marzo
➡️ Cuntis, 21h Praza das Árbores
➡️ Ferrol, 20h Diante da Xunta
➡️ Lalín, 20.30 na Praza da Igrexa
➡️ Laxe, 20:30 na Praza Ramón Juega
➡️ Lugo, 20h diante do Concello
➡️ Melide, 20h Praza do Convento
➡️ Moaña, 20h na Praza do Concello
➡️ Mondoñedo, 20.30h na Praza do Concello
➡️ Monforte, 20.15h Campo Santo Antonio
➡️ O Barco, 20h diante do Concello.
➡️ O Porriño, 20.30h na Praza do Concello
➡️ Ourense, 20h na Castañeira (Parque San Lázaro)
➡️ Pobra do Caramiñal, 20h no Cantón da Leña
➡️ Pontevedra, 20h diante da Audiencia
➡️ Redondela, 20h na Praza do Concello
➡️ Ramallosa, 20h na Rotonda
➡️ Rianxo, 20h na Praza de Castelao
➡️ Ribadavia, 20h na Praza Maior
➡️ Ribeira, 20h na Praza do Concello
➡️ Sada, 20h Praza de San Roque
➡️ Salceda de Caselas, 20h na Praza do Concello
➡️ Tordoia, 20.30h diante do Concello
➡️ Val Miñor, 20h Cruce da Ramallosa
➡️ Verín, 20.30h Alameda
➡️ Vigo, 20h no MARCO
➡️ Vilaboa, 20h diante Casa do Concello
➡️ Vila de Cruces, 20h diante do Concello
➡️ Vilagarcía, 20.30h na Praza de Galiza.
➡️ Vilalba, 20.30h Casa da Cultura
➡️ Viveiro, 20h Praza da Fontenova
➡️ Xinzo, 20h Praza Carlos Casares

#QuerémonosVivas #FeminismoOuBarbarie #NenUnhaMenos #MachismoMata #BastaDeViolencia #RespostemosTodas #GalizaEnPéContraOMachismo !

Feminicidio en Vilalba. Concentracións

[ Alerta Feminista 🛑*En Actualización 34 concentracións* ] 📢📢📢Estas son as convocatorias xa confirmadas para as mobilizacións deste martes 23 de xullo na Galiza ante o feminicidio de Vilalba que o feminismo galego convoca en aplicación do protocolo nacional de resposta.

CONVOCATORIAS
➡️A Coruña, 20 h, no Obelisco.
➡️A Estrada, 21 h diante do Concello.
➡️A Guarda, 21h Praza do Concello
➡️Ames, 19.30h Praza da Peregrina.
➡️Allariz, 20h Praza do Concello.
➡️As Pontes, 20 h, Praza do Hospital.
➡️Betanzos, 20 h, a carón do Palco da Música.
➡️Burela, 20:30 horas, na Praza da Mariña.
➡️Carballo, 20h Praza do Concello.
➡️Celanova, 20h, na Praza Maior.
➡️Chantada, 20.30h Rúa Leonardo Rodríguez.
➡️Compostela, 20h Praza 8 Marzo.
➡️Cuntis, 21h Praza das Árbores.
➡️Ferrol, 20 h Praza de Amada García (diante do Edificio da Xunta de Galiza).
➡️Lalín, 21h Praza da Igrexa
➡️Laxe, 21h Praza Ramón Juega.
➡️Lugo, 20 h diante do Concello.
➡️Melide, 20h, Praza do convento .
➡️Miño, 21h Praza do Parchís.
➡️Moaña, 19.45 h Praza do Concello.
➡️Mondoñedo, 20.30h Praza do Concello.
➡️Monforte, 20:30 h, diante do Concello.
➡️O Barco de Valdeorras, 20h Praza do Concello.
➡️Ourense, 20 h, na Castañeira.
➡️Pontevedra, ás 20h na Audiencia Provincial.
➡️Porriño, 20:30h Praza do Concello.
➡️Redondela, 21h Praza do Concello.
➡️Ribadavia, 20h Praza Maior.
➡️Sada, 20h Praza San Roque
➡️Val Miñor, ás 20h, no Cruce da Ramallosa.
➡️Vigo, 20h, no Marco.
➡️Vilagarcía de Arousa, 20.30h Praza de Galicia.
➡️Vilalba, 20h Praza da Constitución.
➡️Verín, 20.30h Praza da Alameda.

Querémonos vivas! E queremos un sistema xudicial que acompañe e protexa a quen denuncia pois neste caso un quebrantamento de orde de afastamento remata da peor das maneiras posíbeis. Por María del Carmen, Por todas! #FeminismoParaVivir #Feminicidio #OfeminismoResposta #NenUnhaMenos #NenUnhaMáis #MachismoMata.

YouTube
YouTube
Instagram
Telegram