Contra a bifobia, visibilidade!

O 23 de setembro é o Día da Visibilidade Bisexual. Un colectivo da sexodiversidade cuestionado tanto pola heteronorma como en ocasións polas identidades monosexuais. Porque hai moitas formas de non ser heterosexual e contra a bifobia, BI-sibilízate!

YouTube
YouTube
Instagram
Telegram