Feminicidios en 2010

1. 26/08/2010. María Montserrat Labrada Campos, 42 anos. (Lugo)

2. 15/09/2010. María Rosa de la Hoz Rodríguez, 34 anos. (Ponteceso).

3. 13/10/2010. Celia Portas González, 92 anos. (Lalín). *

4. 29/10/2010. Sonia Mouriño Reboredo, 21 anos. (Lalín). *

5. 02/10/2010. Nome descoñecido, 14 meses. (Paderne, A Coruña).  *

* Feminicidios non oficiais

Feminicidios na Galiza

Mapa dos feminicidios na Galiza

contactos coa marcha

Coordenadora Nacional Galega Marcha Mundial das Mulheres
Rúa Romil, 20, baixo
36202 Vigo-Galiza
CIF G-15773013

Coord. A Coruña 639 78 76 26
Coord. Compostela:  647735737
Coord. Vigo: 630486886
Coord. Ourense: 652140217
Coord. Ferrolterra: 636 87 86 06

Queres recibir información?

Se desexas recibir información da Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres facilítanos o teu enderezo electrónico.

YouTube
YouTube
Instagram
Telegram