Feminicidios 2012

1. 02/03/2012. Julia Lorenzo Diz, 65 anos, (Veiga das Meás, Viladervós. Ourense).

2. 25/06/2012. Iria García Bouza, 28 anos (Narón, A Coruña).

3. 02/11/2012. Marisol Aller Sánchez, 64 anos, (Narón, A Coruña).

4. 20/12/2012. María Matilde Herrero, 42 anos, (Fene, A Coruña).

5. 08/08/2012. Dolores Rodríguez Míguez, 77 anos.  (Ourense). *

6. 04/07/2012. Carmen Sánchez Tierra, 71 anos, (Redondela) *

7. 06/04/2012. María Paz Angelita Loureiro López, 71 anos (Lalín). *

8. 25/12/2012. M. L. F. O., 50 anos, (Arteixo).  *

* Feminicidios non oficiais.

Feminicidios na Galiza

Mapa dos feminicidios na Galiza

YouTube
YouTube
Instagram
Telegram