Feminicidios 2013

1. 29/03/2013. Elena Dumitru, 37 anos, (Lugo).

2. 13/09/2013. María Fátima Machado dos Santos, 52 anos. (Verín).

3. 26/12/2013. María Isabel Pérez Fraga, 45 anos, (Marín,  Pontevedra).

4. 01/09/2013. Elisa María Abruñedo, 46 anos. (Cabanas, A Coruña, Galicia). *

5. 21/09/2013. Asunta Yong Fang Basterra Porto, 12 anos. (Cacheiras-Teo, Compostela). *

* Feminicidios non oficiais

Feminicidios na Galiza

Mapa dos feminicidios na Galiza

contactos coa marcha

Coordenadora Nacional Galega Marcha Mundial das Mulheres
Rúa Romil, 20, baixo
36202 Vigo-Galiza
CIF G-15773013

Coord. A Coruña 639 78 76 26
Coord. Compostela:  647735737
Coord. Vigo: 630486886
Coord. Ourense: 652140217
Coord. Ferrolterra: 636 87 86 06

Queres recibir información?

Se desexas recibir información da Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres facilítanos o teu enderezo electrónico.

YouTube
YouTube
Instagram
Telegram