MarchaMundialdasMulleresnaGaliza

Cambiar o mundo para cambiar a vida das mulleres, cambiar a vida das mulleres para cambiar o mundo

Obxectivos PDF Imprimir Correo-e
Escrito por Administradora   
Venres, 30 Maio 2008 19:25

Galego


No VI Encontro Internacional que tivo lugar na cidade de Lima (Perú), onde a Coordenadora Galega enviou dúas delegadas, aprobouse o Plano Estratéxico da Rede para os anos 2006-2010. Este plano estratéxico dividiuse en catro bloques para a acción:
 • Paz e antimilitarismo
 • Ben común e acceso aos recursos
 • Violencia contra as mulleres
 • Traballo das mulleres
O Encontro que terá lugar en Vigo realizarase no ecuador do Plano Estratéxico elaborado, polo que será momento de facer avaliación das actividades realizadas e das metas acadadas.

Algúns dos obxectivos a acadar nesta xuntanza son:
 1. Analizar os desafíos para o movemento feminista no contexto actual (crecente militarización do noso planeta, avance do neoliberalismo e dos integrismos e as súas consecuencias).
 2. Formación política das delegadas sobre varios temas: ecofeminismo, educación popular, libre comercio…
 3. Avaliación dos campos de acción do Plan Estratéxico e planificación rexional.
 4. Definición da acción mundial do 2010.
 5. Xestión interna e administración do movemento.

Castellano


En el VI Encuentro Internacional que tuvo lugar en la ciudad de Lima (Perú), donde la Coordenadora Gallega envió dos delegadas, se aprobó el Plan Estratégico de la Red para los años 2006-2010. Este Plan Estratégico se dividió en cuatro bloques para la acción:
 • Paz y antimilitarismo
 • Bien común y acceso a los recursos
 • Violencia contra las mujeres
 • Trabajo de las mujeres

El Encuentro que tendrá lugar en Vigo se realizará en el ecuador del Plan Estratégico elaborado, por lo que será momento de hacer evaluación de las actividades realizadas y de las metas alcanzadas.

Algunos de los objetivos de esta reunión son:

 1. Analizar los desafíos para el movimiento feminista en el contexto actual (creciente militarización de nuestro planeta, avance del neoliberalismo y de los integrismos y sus consecuencias).
 2. Formación política de las delegadas sobre varios temas: ecofeminismo, educación popular, libre comercio...
 3. Evaluación de los campos de acción del Plan Estratégico y planificación regional.
 4. Definición de la acción mundial del 2010.
 5. Gestión interna y administración del movimiento

Français


À la VI Rencontre internationale tenue dans la ville de Lima (Pérou), où la coordination galicienne à envoyée 2 délégués, a été approuvé le plan stratégique du réseau pour les années 2006-2010. Ce Plan stratégique, est divisé en quatre blocs d’action:
 • Paix et Antimilitarisme
 • Bien commun et accès aux ressources
 • Violence contre les femmes
 • Travail des femmes
La Rencontre, qui aura lieu à Vigo, se realisserá à l.équateur du Plan Estrategique elaboré, il sera alors le moment de faire l’évaluation des activités réalisées et des buts réussis.

Quelques objectifs seront:

 1. D’analyser les défis du mouvement féministe dans le contexte actuel, (militarisation croissante de la planète, l’avance du néo-libéralisme et de l’intégrisme et ses conséquences).
 2. De former les délégués sur différents thèmes tels que, l’éco-féminisme, l’éducation populaire, le libre commerce, etc.
 3. L’évaluation des champs d’actions du Plan stratégique et la planification régionale.
 4. Définition de l’action mondiale de 2010.
 5. Gestion interne et administration du mouvement

English


In the 7th International Meeting celebrated in Lima, Peru, (where two delegates were sent by the Galician Coordinator), the Net Strategic Plan was approved for the 2006-2010 period. This Project was divided into 4 points of action:

 • Peace and antimilitarism.
 • Common well-being and access to resources.
 • Violence against women.
 • Women´s work.

Once the meeting is celebrated in Vigo we will be halfway down the
Strategic Plan - time to evaluate the activities carried out and the goals achieved.

Some objectives of this meeting are:
 1. To analyse the challenges the feminist movement is confronted to in the current context (increasing militarization of our planet, progress of neoliberalism and integrism and their consequences).
 2. A progression of the political debate concerning several feminist themes.
 3. To carry out a regional planning and a monitoring of the WMW Strategic Plan through action focuses.
 4. To define our world action for 2010.
 5. To carry out our General Meeting where we negotiate/administer/solve internal and administrative issues of the movement.
Última actualizaciónfeita en Luns, 21 Xullo 2008 19:03
 

Participa!

unete.png

A Viñeta

A MMM en Twitter

Perfil no Facebook de Marcha Mundial Mulleres Galiza

Enlaces WebBanner Apoio:Coloca un na túa páxina web !

Campañas:

cartazrumboagaza.jpg

4accion.png

fotocool_web.png

pgda.jpg

Cartel
Cartel

Publicacións:

tribunal_acusacion.jpg marchabrazil.jpg novasfeministas.jpglibroaiiiaccioninternacional.png portada_aborto.jpg24maio.png

Descargas:

Organizacións que integran a MMM:

NACIONAL
ADEGA [ir]
Andaina, Revista Galega de Pensamento Feminista [ir]
Anova [ir]
BNG - Comisión de Mulleres [ir]
Cerna [ir]
CC.OO - Secretaría da Muller [ir]
Esquerda Unida - Área da Muller [ir]
Forum Galego de Política Feminista [ir]
Galiza Nova - Asemblea de Mulleres [ir]
MÁMOA, Asociación Galega Pro Lactancia Materna
Mulleres Cristiás Galegas
Sindicato Labrego Galego - Secretaría das Mulleres [ir]
STEG - Asemblea de Mulleres [ir]
Xuventude Comunista [ir]
VIGO
AREA LOURA – Mulleres do Val Miñor
Asociación multicultural de mulleres [ir]
Colectivo Violeta
Dorna
Federación Veciñal Eduardo Chao - Vocalía da Muller [ir]
FIGA (Feministas independentes Galegas) [ir]
Mulleres Progresistas de Vigo [ir]
Nós Mesmas [ir]
Rede de Mulleres Veciñais Contra os Malos Tratos [ir]
FERROL
Fuco Buxán [ir]
Lefre de Caldereta [ir]
USTG - Departamento da Muller [ir]
PONTEVEDRA
Asemblea de Mulleres de Pontevedra
COMPOSTELA
LIBERANZA, Asociación de Promoción da Muller
COSTA DA MORTE
Buserana
A MARIÑA
Observatorio da Mariña pola igualdade [ir]

Organizacións que colaboran coa MMM:

Mulleres Nacionalistas Galegas [ir]

Usa software libre

Cartel

Quen está en liña?

Temos 4 convidados en liña