A Marcha Mundial das Mulleres é un colectivo feminista anticapitalista que traballa de forma asamblearia e por consenso en coordenadoras locais. Construímos alianzas con colectivos feministas e diferentes movementos sociais para  sumar na construcción dunha sociedade xusta que coloque a vida no centro.

Campañas

Denuncias

Feminicidios

Comunicados

contactos coa marcha

Coordenadora Nacional Galega Marcha Mundial das Mulheres
Rúa Romil, 20, baixo
36202 Vigo-Galiza
CIF G-15773013

Coord. A Coruña 639 78 76 26
Coord. Compostela:  647735737
Coord. Vigo: 630486886
Coord. Ourense: 652140217
Coord. Ferrolterra: 636 87 86 06

Queres recibir información?

Se desexas recibir información da Coordenadora Galega da Marcha Mundial das Mulleres facilítanos o teu enderezo electrónico.

YouTube
YouTube
Instagram
Telegram